١-١ تهویه مطبوع

بخش اول

١-١

تعریف تهویه مطبوع

عملتهویه مطبوع عبارت است از انجام عملیاتی روی هوا تا بتوانیم شرایط هوایمحل مورد نظر را برای زیستن، کارکردن یا عملیات صنعتی راحت و مناسب کنیم . این شرایط عبارتند از کنترل درجه حرارت، رطوبت و حرکت هوا بطور همزمان کهطبق روش معینی بطور اتوماتیک ثابت بماند یا تغییر کند.

در تهویهمطبوع باید عوامل مختلف هوا را تنظیم و ثابت کرد که اهم آنها عبارتند ازدرجه حرارت، رطوبت هوا، سرعت وزش هوا، صاف کردن هوا از گرد وغبار و از بینبردن باکتریها و ویروسهای موجود در آن می باشد. همانطور که میدانید بدن انسان در اثر انرژی که با خوردن مواد غذایی و با صرف اکسیژنی کهاز هوا تنفس می کنیم، بدست می آورد، قادر به ادامه حیات می باشد. این صرفانرژی باعث تولید حرارت در بدن می شود که این حرارت حدود 37 درجه سانتیگراد در حالت کار عادی بدن است. به منظور ثابت نگهداشتن این درجه حرارتباید مقداری از انرژی که در اثر اصطکاک در بدن بوجود می آید دفع شود وبراساس تجربه ثابت شده که وقتی فعالیت انسان بطور عادی است، درجه حرارتمحیط باید کمتر از 18 درجه سانتیگراد و با رطوبت نسبی حدود 40% تا 60% باشدتا یک محیط ایده آل برای او فراهم شود.

شرایط محیط زیست انسان تاثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی ، وضعیت فیزیکی ، نحوه انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجائیکه بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد ، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان ، خواه محل کار باشد یا منزل و غیره ، واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهویه هوایی مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنهاست زیباترین و گرانبهاترین ساختمانها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود اهم وظایف یک سیستم تهویه مطبوع عبارتند از کنتزل دما ، رطوبت و سرعت وزش هوا ، زدودن گردو غبار تعفن و سایر آلودگی های هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروب ها و باکتریها معلق در هوا ، گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل ، عمده ترین وظیفه یک سیستم تهویه مطبوع بوده بقیه وظایف در مراتب بعدی اهمیت قرار می گیرند .

اهداف، مبنای مقایسه سیستم ها و عوامل موثر در انتخاب یک سیستم

هدف در صنعت تهویة مطبوع تأمین شرایط مطلوب آسایش در داخل ساختمان و یا تأمین شرایطی خاص در یک فضای مورد نظر است. فضای مورد نظر می تواند ساختمان مسکونی، اداری، هتل، بیمارستان، داخل وسائل نقلیه (هواپیما، اتومبیل، قطار و...) و نیز فضاهای خاص تولیدی مانند فضاهای تولید تراشه های الکترونیکی، دارویی، بهداشتی و ... باشد. بنابراین به منظور تأمین شرایط مطلوب و مطبوع در هر یک از مکانهای یاد شده، سیستم های مختلف و مخصوص آن مکان طراحی و اجرا می شود. برخی از معیارهایی که مبنای مقایسة سیستم ها تهویه مطبوع را تشکیل می دهند عبارتند از:


1)چگونگی تأمین شرایط آسایش و یا شرایط خاصّ مورد نظر

2)چگونگی کارکرد سیستم

3)میزان و درجة آسایش مورد نظر

4)ظرفیت سیستم

5)وضعیت جاگیری و اشغال فضا توسط سیستم

6)هزینه های تهیه و نصب (هزینه های اولیه)

7)هزینه های بهره برداری(running cost ) مانند هزینه های مصرف گازوئیل، آب، برق و ...

8) قابل اتکا بودن سیستم

/ 1 نظر / 29 بازدید
ضحی

سلام من از مطالب وبلاگتون توی ژایان نامم می خوام استفاده کنم.می خواستم بدونم این مالبی که در مورد سیستم های تهویه مطبوع گذاشتین از چه منبعی استفاده شده؟