استانداردهای مهندسی

استانداردهای مهندسی

ردیف      استاندارد             شرح      موضوع

1          * NES    NISSAN Engineering Standards     استاندارد کارخانه اتوموبیل نیسان

2          * PSA    Automobile PEUGEOT Automobile CITROEN            استاندارد کارخانه اتومبیل پژو و سیتروئن

3          A2LA     American Association for laboratory           استاندارد آزمایشگاهی آمریکا

4          AA         Aluminum Association INC           استاندارد آلومینیوم آمریکا

5          AATCC   American Association of Textile Chemists & Colorist            استاندارد نساجی و رنگ رزی آمریکا

6          ABS       AMERICAN Bureau of Shipping      استاندارد اداره کشتیرانی آمریکا

7          ACI       AMERICAN Concrete Institute        استاندارد بتون آمریکا

8          AES       Audio Engineering Society            استاندارد مهندسی صوت

9          AGA       AMERICAN Gas Association           استاندارد گاز آمریکا

10         AIAA      AMERICAN Institute of Aeronautics & astronautics   استاندارد فضانوردی و ستاره شناسی آمریکا

11         AIIM      Association for information &        استاندارد مدیریت اطلاعات و تصویر

12         ANS       American nuclear society             استاندارد انرژی اتمی آمریکا

13         ANSI     American national standard institute         استاندارد ملی آمریکا

14         API       American petroleum institute        استاندارد نفت آمریکا

15         ARI       Air - conditioning & refrigeration institut     استاندارد تهویه مطبوع و تبرید

16         ASA       Acoustical society of American      استاندارد صوت آمریکا

17         ASHRAE             American society of heating refrigerating & air-conditioning engineers           استاندارد تاسیسات ساختمان آمریک

18         ASME     American society of mechanical engineering          استاندارد مهندسین مکانیک آمریکا

19         ASQ      American society for quality         استاندارد کیفیت آمریکا

20         ASSE     American society of sanitary engineering   استاندارد انجمن بهداشت آمریکا

21         ASTM     American standards for testing & materials            استاندارد تست و مواد آمریکا

22         AWS      American welding society             استاندارد جوشکاری آمریکا

23         AWWA   American water works association             استاندارد امور آب آمریکا

24         BSI       British standard استاندارد ملی انگلستان

25         CEN       European committee for electro technical standardization    استاندارد اروپا

26         CENELEC            European committee for electro technical standardization    استاندارد برق و الکترونیک اروپا

27         CEPT     Conference European des administration des posts et des telecommunication           استاندارد پست و مخابرات اروپا

28         CISPR    International special committee on radio interference         استاندارد بین الملی تداخل امواج رادیویی

29         DIN       Deutsches institute for normung   استاندارد ملی آلمان

30         EC         European council/commission legislative documents           استاندارد اتحادیه اروپا

31         ECMA     European association for standardizing information & communication systems           استاندارد سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی اروپا

32         EEC/ECE            European economic committee economic commission for Europe     استاندارد اتحادیه خودرو اورپا

33         ETSI      European Telecommunications Standards institute استاندارد مخابرات اروپا

34         EURO    Commission of the European Communities            استاندارد انجمن اروپا

35         FORD     Ford Motor Company       استاندارد کارخانه اتومبیل فورد

36         GPA       Gas processors Association          استاندارد پردازشگر های گاز امریکا

37         IAEA      International Atomic energy Agency          استاندارد بین المللی انرژی اتمی

38         ICEA      Insulated Cable Engineers Association       استاندارد کابل عایق آمریکا

39         IEC       International Electro technical Commission            استاندارد بین المللی برق و الکترونیک

40         IEEE     

/ 0 نظر / 19 بازدید