٢-٢ تهویه مطبوع

بخش دوم-2

٢-٢

توضیح بعضی از سیستم های تهویه مطبوع معرفی شده قبلی

هواساز

هدف از ساختن دستگاه هواساز تامین این هوای مطبوع و سالم، با دما و رطوبت مناسب می باشد. این دستگاه از سیستمهای اصلی تهویه مطبوع می باشد که بعنوان یک وسیله واسطه بین چیلر، بویلر با کانال هوا قرار می گیرد.

ایندستگاه از لحاظ شماتیک خیلی شبیه به ایرواشر است. فقط بعلت اضافه شدن چندجزء به آن بزرگتر می باشد. سیستم کاری این دو دستگاه نیز خیلی شبیه به هماست، بطوریکه در بعضی اوقات در مجلات و کتابها ایندو را در کنارهم، با یکمکانیزم درنظر می گیرند. هوای تمیز و پاکیزه از هردوی این دستگاههابعنوان دستگاه تهیه هوای مطلوب و مطبوع کسب می شود ولی تفاوتی که از لحاظفنی می توان در این دو دستگاه درنظر گرفت این است که سیستم خنک کنندگی درایرواشر بصورت تبخیری است درصورتیکه در هواساز از پکیج خنک کن یاچیلر(جذبی آبی) میباشد. همچنین برای گرم کردن هوا نیز از بویلر استفادهمی شود که جهت استفاده از هر دو دستگاه، برای گرمایش به آن نیازمند خواهیمبود.

برای استفاده از دو سیستم چیلر و بویلر باید لوله کشی از ایندو به کوییلهای سرد وگرم هواساز انجام شود. اینکوییلها بصورت یک لوله رفت به رنگ قرمز و یک لوله برگشت به رنگ آبی بررویبدنه دستگاه مشخص است که با وصل کردن لوله های بویلر و چیلر بوسیله مهرهماسوله به آن مورد استفاده قرار می گیرد.

آب جریان یافته درکوییلها پس از تبادل حرارتی با هوا به سمت دستگاه اولیه(چیلر بویلر) برمی گردد. علاوه بر گرما و سرما بنابر سفارش مصرف‌کننده می توانیم رطوبتزن را نیز به میزان دلخواه رطوبت با نصب افشانکها به دستگاه اضافه کنیم. در قسمت اول این دستگاه از فیلترهای فلزی برای گرفتن ذرات درشت تر و درقسمت بعد از فیلترهای مدیا یا فیلترهای الیاف شیشه ای بهم پیوسته به ضخامت5الی 10 سانتی متر استفاده می کنند و همینطور افیشنسی فیلترها را بالاترمی برند تا در قسمت آخر فیلترهای هپا و اولپا را بکار می گیرند.

دستگاه تهویه مرکزی (هواساز) از بخشهای اصلی فیلتر ، فن ، کویل های گرمایی و سرمایی ، رطوبت زن و تجهیزات کنترلی تشکیل می شود . کویل های گرمایی معمولا با آب داغ ، بخار و برق عمل می کنند . کویلهای سرمایی با آب مبرد (chilled water) و یا مستقیما با یک ماده مبرد کار می کنند . در حالت دوم کویل دستگاه هواساز اواپراتور یک سیستم تبرید می باشد . با تنظیم های مختلف بخش های گرمایی ، سرمایی ، رطوبت زن و غیره در مجموعه دستگاه هواساز می توان سیستم های مختلف تهویه مطبوع را برای پروژه های با شرایط متفاوت طراحی نمود . دستگاه هواساز معمولا با دو کانال ؛ رفت و برگشت هوا به داخل ساختمان و به وسیله یک کانال به هوای تازه خارج ارتباط دارد دستگاه هواساز با تنظیم دما و رطوبت و همچنین تامین هوای تازه و فیلتر کردن آن عمل تهویه مطبوع تابستانی و زمستانی را انجام می دهد . هوای برگشتی از اتاقها با هوای تازه در محفظه اختلاط دستگاه مخلوط شده و سپس از کویل های سرمایی یا گرمایی و رطوبت زن (معمولا در زمستان) عبور می کند . سرعت عبور هوا از کویل حدد 500 فوت بر دقیقه است . فرآیند رطوبت زنی به وسیله پاشش آب از افشانک ها یا شبکه بخار و فرآیند رطوبت گیری توسط کویل سرد انجام می شود . کنترل دما به دو صورت می تواند انجام شود : روش اول با استفاده از شیر سه راه برقی یا موتوری که روی لوله رفت و برگشت کویل نصب شده و به وسیله ترموستاتی که در کانال برگشت هوا به هواساز نصب می شود ، عمل قطع و وصل و یا کم و زیاد کردن جریان آب انجام می گیرد . در روش دوم به وسیله ترموستات نصب شده در اتاق یا راهرو یا مکان مناسب دیگر (مانند حالت فن کویل) به فن دستگاه هواساز فرمان خاموش و روشن داده می شود . سیستم کنترل لازم است به گونه ای طراحی شود که ابتدا مجموعه ترموستات کانالی و شیر سه راهی عمل نماید و سپس در مرحله بعد در صورت لزوم ترموستات اتاقی به بادزن دستگاه دستور دهد .

دستگاههای هواساز که از ورق گالوانیزه ساخته می شوند ، با توجه به شرایط مکانی و موقعیت نصب ممکن است قائم و یا افقی ساخته شوند . دستگاه هواساز به صورت یک منطقه ای و یا چند منطقه ای طراحی و ساخته می شوند . در نوع یک منطقه ای تمام بخش های ساختمان که تحت پوشش آن است با شرایط یکنواخت دما و رطوبت هوادهی می شود و در نوع چند منطقه ای به کمک دمپرهای مخصوص امکان هوادهی با دما و رطوبت های مختلف به مناطق متفاوت وجود دارد .

بعد از توضیح کلی دستگاه به تشریح جزء به جزء می پردازیم:

ابتدابلوئر توسط الکتروموتور چرخانده می شود. با چرخش الکتروموتور شفت بلوئر وبه تبع آن پره های قرار گرفته برروی محور می چرخند. با چرخش بادبزن هوا ازابتدای ورودی دستگاه وارد سیستم می شود. در قسمت ورودی از دریچه و دمپرقابل حرکت و تنظیم شدنی استفاده شده است. هوا پس از عبور از دریچه ودمپرها به فیلتر می رسد. این فیلترها نیز بطوریکه در بالا گفته شد ازافیشنسی پایینتر به افیشنسی بالاتر، پشت سرهم قرار می گیرند تا به ترتیبذرات درشت ازقبیل گرد وغبار تا میکروبها، باکتریها و حتی ویروسها را تصیفهکنند. به این ترتیب برای گرفتن هر اندازه ذره یک فیلتر از جنس به خصوصیبهره گرفته شده است.

برای تصفیه ذرات درشت تر از فیلترهای فلزی که

/ 1 نظر / 43 بازدید
مهدی

من در یک پروژه نیاز به توضیح سیستم های تهویه موجود در بازار داشتم! خیلی بدرد بخور بود! بسیار ممنون ....!