ضربه قوچ ٣-١

نرم افزارها:

اکثر بسته های نرم افزاری ضربه قوچ از روش اجزا محدود استفاده میکند. این روش هنگامی اثر بخش خواهد بود که سرعت در طول زمان تغییر نکند و هوا وارد لوله ها نشود. تعداد زیادی از نرم افزارهای تجاری و غیر تجاری هم اکنون موجود می باشد.

بسته های نرم افزاری در پیچیدگی حل با یکدیگر تفاوت دارند که به روش تحلیل آنها بستگی دارد بسته های حرفه ای ممکن است دارای گزینه های زیر باشد.

1-امکان چند فازه بودن سیال

2-یک الگوریتم مناسب برای خلا سازی در لوله

3-اصطکاک متغیر- فشار موج وقتی جریان توربولنت تولید میشود

4-تغییر برخی از ضرایب در فشار های بالا که باعث میشود آب کمتر تراکم پذیر شود

5-ساختار فعل و انفعالی سیال که خود آن باعث ایجاد فشار های مختلف در لوله شده و باعث ایجاد موج ضربه ای می شود.

بررسی ضربه قوچ در مدخل ورودی نیروگاههای آبی با استفاده از نرم افزار

با توجه به روند رو به رشد بهره برداری از نیروگاههای آبی در استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی در تولید الکتریسیته و اهمیت بررسی پدیده ضربه قوچ در نیروگاهها ،به طراحی نرم افزاری برای استفاده در نیروگاههای آبی مبادرت نمودیم.

در این قسمت به بررسی ضربه قوچ و افزایش سرعت توربین و معرفی نرم افزار نوشته شده به زبان Visual Basic برایبدست آوردن بهترین زمان بستن دریچه های Wicketgate در نیروگاههای آبی هنگام بار برداری(Load Rejection ) می پردازیم ونتایج بدست آمده توسط نرم افزار برای یکی از پروژه‏های نیروگاه آبی ایران با نتایج ارائه شده توسط شرکت سازنده توربین مقایسه می شوند.

1- روابط ضربه قوچ

با حل همزمان معادله نویر استوکس و معادله پیوستگی، به معادلات اولیه ضربه قوچ می رسیم:

( 1 ) C+ : HP = HA – B . (QP-QA) – R . QA . |QA|

( 2 ) C - : HP = HB +B . (QP-QA) + R . QB . |QB|

در روابط فوق نقطه P ،نقطه دلخواه در طول خط لوله بوده و A و B به ترتیب نقاط بالادست و پایین دست خط لوله می‏باشند (شکل 1).HP هد مجهول در نقطه P بوده و HA ،QA ،HB و QB به ترتیب هد و دبی در نقاط A و B (بالا دست و پایین دست نقطه P ) می باشند.

موج ضربه قوچ از نقطه A در امتداد AP (C+) و از نقطه B در امتداد BP‌(C-) به نقطه P می رسند .B و R ضرایب ثابتی هستند که بصورت زیر تعریف می شوند:

( 3 ) B = a / (g . A)

( 4 )

/ 1 نظر / 129 بازدید
الیاس

سلام. از بابت مطلب جالبتون خیلی ممنونم.کامل بود.اگه امکان داره هر مطلب جالبی رو که پیدا کردید برام بفرستید و برام id خودتونم بفرستید تا مطالب جدید براتون بفرستم. با تشکر الیاس خواجعلو