همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

 اهداف :

تبیین مفهوم الگوسازی در مدیریت آب و نقش آن در توسعه پایدار کشور .

ایجاد زمینه ارتباط و تبادل اطلاعات ارکان مختلف و مرتبط با مدیریت آب در

بخشهای اجرایی علمی و سازمانهای مردم نهاد. (NGO)

کمک به معرفی محققین و مهندسینی که فعالیتهای ارزنده ای در زمینه مدیریت آب انجام می دهند

ارتقاء سطح دانش فنی کارشناسان و مدیران مرتبط با صنعت آب با رویکرد توسعه پایدار و ارائه

آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی در این زمینه.

تعیین خلا های موجود در برنامه ریزی و مدیریت آب در کشور و پاسخ به چرایی

 بحران مصرف آب در ایران.

دستیابی به راهکارها و روشهای عملی برای مدیریت صحیح مصرف آب با

 توجه به شرایط بومی کشور. آخرین مهلت دریافت خلاصه مقالات 88/10/1

 آخرین مهلت ارسال مقالات 88/10/30

 آخرین فرصت ثبت نام در همایش برای شرکت کنندگان 88/11/23

 دبیرخانه: مشهد_ پنجراه سناباد _ خیابان مجد _ نبش ابوسعید ابوالخیر _ شماره 28

 تلفن :  8407124_8433701 _8432939

 نمابر: 8405986


همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب

                    سایت همایش

/ 0 نظر / 33 بازدید