تاسيسات حرارتی برودتی و تهويه مطبوع

جایی برای تبادل اطلاعات دوستان مکانیک

آب سخت، سختی گیر و کاربرد در دیگ های بخار

دانلود فایل کامل مقاله فهرست: 1-    مقدمه   1-1-       درجه سختی آب 1-2-       عناصر تشکیل دهنده سختی 1-2-1- منیزیم 1-2-2- کلسیم 1-2-3- کاتیون 1-3-       اندازه گیری 1-4-       شهرهایی با سختی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 290 بازدید
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
آذر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
3 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست