تاسيسات حرارتی برودتی و تهويه مطبوع

جایی برای تبادل اطلاعات دوستان مکانیک

 
عناوین مطالب وبلاگ "تاسيسات حرارتی برودتی و تهويه مطبوع"

» آب سخت، سختی گیر و کاربرد در دیگ های بخار :: ۱۳٩۱/٢/٥
» سال نو مبارک :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» 1 :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» یخچال های نفتی :: ۱۳٩٠/٥/٥
» BOILER :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» PIPING DESING 3 :: ۱۳٩٠/۱/٩
» PIPING DESING1,2 :: ۱۳٩٠/۱/٧
» HVAC SYMBOL :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» چارت سایکرومتریک :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» آموزش استانداردها :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» VALVES :: ۱۳۸٩/٩/٢٤
» شرایط عمومی پیمان :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» آبگرم کن خورشیدی (کارکرد ،حمام خورشیدی و مزایا) :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» اجزا پمپ ها :: ۱۳۸٩/۳/٩
» زمین پاک :: ۱۳۸٩/٢/٢
» تهویه مطبوع (کلیات،‌عمومی) :: ۱۳۸٩/۱/٢٦
» لغت نامه ی مهندسین در جلسات کارفرماها....! (طنز) :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٤
» شیرهای تقلیل فشار :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٤
» آبیاری تحـــت فشـــار :: ۱۳۸۸/۱۱/٤
» گفتگوی تلوزیونی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» تازه ها :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» روش های نوین جمع آوری فاضلاب :: ۱۳۸۸/۱٠/۳
» همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
» ششمین سالرزو تولد وبلاگ :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» کمی در مورد تهویه مطبوع :: ۱۳۸۸/٩/۸
» اولین همایش ملی تهویه صنعتی :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
» تهویه استادیوم های world cup 2010 :: ۱۳۸۸/۸/٦
» مخازن توزیع آب :: ۱۳۸۸/۸/٤
» رزومه 2-1 :: ۱۳۸۸/٧/٧
» رزومه 1-1 :: ۱۳۸۸/٦/۱۱
» ضربه قوچ ٣-١ :: ۱۳۸۸/٥/۱٩
» ضربه قوج ٢-١ :: ۱۳۸۸/٥/۱
» ضربه قوچ ١-١ :: ۱۳۸۸/٤/۱۳
» دی اریتور (deaerator) :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
» چیلر جذبی لیتیوم بروماید :: ۱۳۸۸/۳/۱
» پرسش و پاسخ به سوالات :: ۱۳۸۸/٢/۱۸
» سدهای لاستیکی :: ۱۳۸۸/٢/۱٤
» پیرومتر pyrometer :: ۱۳۸۸/٢/٤
» ١-۵ تهویه مطبوع (قسمت آخر این بخش) :: ۱۳۸۸/۱/٢٢
» ١-۴ تهویه مطبوع :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
» ٢-٣ تهویه مطبوع :: ۱۳۸۸/۱/٢
» سال نو مبارک :: ۱۳۸٧/۱٢/۳٠
» ١-٣ تهویه مطبوع :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» ٢-٣ تهویه مطبوع :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٤
» ٢-٢ تهویه مطبوع :: ۱۳۸٧/۱٢/۳
» ١-٢ تهویه مطبوع :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۸
» ١-١ تهویه مطبوع :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» تاریخچه آلودگی هوا :: ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
» گرمایش از کف :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» سیستم گرمایش کفی چطور کار می‌کند؟ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
» معرفی گروپ :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
» اصول کار دی اریتور :: ۱۳۸٧/٩/۱۱
» ویژگیهای منحصر بفرد استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه در مقایسه با سای :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
» تعریف کلی از تهویه مطبوع :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» مقایسه چیلر جذبی تراکمی نسبت به چیلر جذبی :: ۱۳۸٧/٢/٢
» وظیفه یک برج خنک کن باز :: ۱۳۸٧/۱/٥
» توربو کمپر سور (کمپرسورهای گریز از مرکز) : :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» کمپرسور پیستونی ( Reciprocating Compressor ) :: ۱۳۸٦/۱۱/۱
» تهویه طبیعی :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» BACnet 2 :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
» BACnet :: ۱۳۸٦/۱٠/٢
» سیستم گرمایش کفی :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
» گروپ مکانیک سیالات :: ۱۳۸٦/٧/۱٢
» BANC کنترل :: ۱۳۸٦/٧/۱٠
» خبرنامه تاسیسات :: ۱۳۸٦/٦/٢٠
» سیستم نگهداری و تعمیرات :: ۱۳۸٦/٦/۱٢
» ششمین نمایشگاه تاسیسات در اراک :: ۱۳۸٦/٥/٢٦
» مقالات :: ۱۳۸٦/٤/٢٤
» رطوبت زن و رطوبت گیر :: ۱۳۸٦/٤/۱٧
» چند تا مطلب برای دانلود گذاشتم : :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٧
» راهنمایی هایی برای رفع اشکال :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٩
» مشکلات معمول در تله های بخار :: ۱۳۸٥/۱۱/۸
» دی اریتور ( جدا کننده گازها از آب ) :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
» ضربه قوچ :: ۱۳۸٥/٩/٥
» طراحي شبکه هاي بخار :: ۱۳۸٥/۸/۱۱
» تله بخارها :: ۱۳۸٥/٧/۱۱
» بهینه سازی مصرف انرژی :: ۱۳۸٥/٦/۱٩